Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Hurtownia Technologii Światłowodowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI
dla użytkowników strony internetowej
www.ekotelhurtownia.pl

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników strony www.ekotelhurtownia.pl Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

 

I. Administrator Danych Osobowych


 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EKOTEL Jankowiak sp.k. z siedzibą w Czerwonaku (62-004) przy ul. Gdyńskiej 32, NIP PL7773256811, REGON 363201875, KRS 0000590747.
 2. Niniejsza polityka w sposób wyczerpujący przedstawia wszelkie informacje dotyczące Państwa danych osobowych, jednakże w razie jakichkolwiek dalszych pytań w tym zakresie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@ekotelhurtownia.pl.

 

II. DEFINICJE


 1. Administrator - podmiot decydujący o tym, w jaki sposób wykorzystywane będą dane osobowe Użytkowników:EKOTEL Jankowiak sp.k. z siedzibą w Czerwonaku (62-004) przy ul. Gdyńskiej 32, NIP PL7773256811. 
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i z niej korzystający.
 3. Strona internetowa - strona internetowa znajdująca się pod adresem  https://ekotelhurtownia.pl/.
 4. Sklep internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem  https://ekotelhurtownia.pl/sieci-dostepowe-fttx/.
 5. Konto Użytkownika/Twoje konto – konto Użytkownika założone na platformie Sklepu internetowego umożliwiające dostęp do przeprowadzonych transakcji oraz realizację składanych przez Użytkownika zamówień.
 6. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający wprowadzenie danych osobowych Użytkownika w celu kontaktu z Administratorem, złożenie zamówienia, czy innym wskazanym w treści wiadomości.
 7. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. 
 8. Regulamin sklepu – regulamin Sklepu internetowego dostępny tutaj („Regulamin sklepu”).
 9. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


 1. Aby świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z zakresem naszej działalności, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, tj.: 

  a. kontakt z klientem (Formularz Kontaktowy) - podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe w oparciu uzasadniony interes administratora, jakim jest odpowiedź na Państwa zapytania a tym samym chęć zapewnienia Państwa o najwyższej jakości naszych usług.

  b. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

  c. realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

  d. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

  e. rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) 

  f. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

  g. marketingowych Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora)

  h. archiwizacji korespondencji - podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  i. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

  j. zarządzania Stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

  k. wykorzystywania cookies na Stronie internetowej i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

  l. wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),

  m. w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą „Ekotel - hurtownia telekomunikacyjna” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 2. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (z wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). 

 

IV. Prawo wycofania zgody

 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz udzieloną zgodę cofnąć.
 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio na adres rodo@ekotelhurtownia.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

V. Wymóg podania danych osobowych

 

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić Ci skorzystanie z usług elektronicznych i innych narzędzi dostępnych w ramach naszej strony internetowej.
 2. Zakres danych osobowych koniecznych do podania przez użytkownika celem korzystania z usług elektronicznych dostępnych na stronie internetowej jest każdorazowo wskazywany na stronie internetowej.

 

VI. Odbiorcy danych osobowych


 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym odbiorcom. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe naszemu hostingodawcy oraz firmie informatycznej zarządzającej stroną. Jeśli zawrzemy umowę, wówczas Twoje dane będą również przekazywane do biura księgowego oraz firmie obsługującej program do wystawiania faktur. Możemy przekazywać również dane do firmy kurierskiej, firmy pośredniczącej w płatnościach elektronicznych, firmy umożliwiającej wysyłkę newsletterów.
 2. Może się również zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. 
 3. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

 1. Korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania. 
 3. Uprzejmie informujemy również, że w związku z wykorzystaniem przez nas technologii śledzących działania użytkowników w postaci kodów pixela Facebooka oraz kodu Google Tag Managera, Twoje dane osobowe będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. W naszym przypadku dane osobowe mogą być przekazywane między innymi do Stanów Zjednoczonych/Kanady.
 5. Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych, np:

   

  a. Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  b. Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

   

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. 
 2. Odnosząc się do poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

   

  a. przez okres prowadzenia korespondencji oraz 5 lat od jej zakończenia (dla celów archiwalnych stanowiących uzasadniony interes administratora) — w odniesieniu do danych osobowych w postaci przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania, 

  b. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych,

  c. do czasu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,

  d. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie umowy.

  e. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,

  f. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,

  g. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

   
 3. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 4. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

 

IX. Uprawnienia podmiotów danych

 

 1. Informujemy, że posiadasz prawo do:

   

  a. informacji o przetwarzaniu danych,

  b. otrzymania kopii danych osobowych,

  c. sprostowania danych osobowych,

  d. usunięcia danych osobowych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania 

  e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

  f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  g. przenoszenia danych osobowych,

  h. wycofania zgody.

   
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

   

  a. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub

  b, istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   
 4. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 5. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres rodo@ekotelhurtownia.pl.

 

X. Prawo do wniesienia skargi.

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


XI. Newsletter

 

 1. Formularz zapisu na newsletter wymaga podania w odpowiednim miejscu Twojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć subskrypcji. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Jeśli użytkownik nie potwierdzi subskrypcji to adres zostanie automatycznie usunięty po upływie 72 godzin.
 2. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 3. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. 
 4. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

 

XII. Formularz kontaktowy

 

 1. Formularz kontaktowy umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą elektroniczną.  Dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Maksymalny okres archiwizacji nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa. 

 

XIII. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym

 

 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym Użytkownik wymaga założenia „Konta Klienta”. W tym celu, Użytkownik powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podać dane takie jak m.in.: login, hasło, imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail.
 2. Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w Regulaminie sklepu i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w Regulaminie sklepu. 

 

XIV. Formularz zamówienia w Sklepie

 

 1. Złożenie zamówienia w sklepie może nastąpić po dokonaniu rejestracji i założeniu konta użytkownika (pkt XIII powyżej) lub bez rejestracji, wówczas konieczne jest podanie określonych danych zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie sklepu w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 
 2. Dane osobowe, które należy podać to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziba firmy (ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość), NIP, nr telefonu, adres e-mail, adres doręczenia przesyłki. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem. 

 

XV. Formularz reklamacji oraz odstąpienia od umowy
 

 1. W przypadku zakupu produktów Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do Regulaminu sklepu. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane. 
 2. Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), numer telefonu /adres e-mail (ewentualnie), numer zamówienia, numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot). 
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem sklepu. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami. 

 

XVI.  Pliki Cookies


 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Administrator korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
 2. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. 
 3. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. 
 4. Podczas pierwszego wejścia na Stronę należy wyrazić zgodę na cookies, aby dalej korzystać z zawartości Strony. W innym przypadku należy opuścić stronę. Możliwa jest również zmiana ustawienia swojej przeglądarki, wyłączenie lub usunięcie plików cookies. 
 5. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce plików cookies.


XVII. 
Postanowienia końcowe


 1. Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem strony www. W razie dokonania przez Administratora zmian w Polityce prywatności, zamieszcza on na stronie internetowej uaktualniony tekst dokumentu.
 2. Zmiany Polityki prywatności obowiązują od dnia zamieszczenia uaktualnionego tekstu na stronie internetowej.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1.01.2022 (poprzednia wersja obowiązywała od 02 lipca 2021r. - zmiana danych rejestrowych firmy EKOTEL. Wcześnijsza wersja obowiązywała od dnia 24.01.2020 r.)