Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Hurtownia Technologii Światłowodowych

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 I.                 Postanowienia ogólne


 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://ekotelhurtownia.pl/, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest EKOTEL Jankowiak sp.k., ul. Gdyńska 32, 62-004 Czerwonak, NIP 7773256811, REGON 363201875, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000590747.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@ekotelhurtownia.pl, pod nr telefonu 505-25-73-53, 508-95-58-37 lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady składania zamówień, w tym prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 4. Sklep Internetowy oferuje sprzedaż detaliczną i hurtową oraz realizuje zamówienia niestandardowe przez Internet. Sklep jest sklepem specjalistycznym. Klient ma możliwość dokonania zakupów różnego rodzaju kabli znajdujących się na stronie Sklepu „na metry” na indywidualne zamówienie. W takim przypadku zamówiony towar nie podlega zwrotowi np. rury, kable cięte na indywidualne zamówienie Klienta (szczegóły w zakresie możliwości zwrotu towaru w rozdziale X ust.7 poniżej).
 5. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej. Właściciel udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 
 7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 9. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa
  ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 10. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta lub Użytkownika usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały poniżej oraz w Polityce prywatności.
 11. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta lub Użytkownika usługę polegającą na rejestracji
  i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia


 II.                Definicje
 

 1. Sklep lub Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem http://ekotelhurtownia.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 2. Właściciel lub Sprzedawca– EKOTEL Jankowiak sp.k., ul. Gdyńska 32, 62-004 Czerwonak, KRS 0000590747, NIP 777-32-56-811, REGON 363201875.
 3. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Właściciela (np. nieodpłatna usługa Newsletter).
 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z Właścicielem umowę w ramach Sklepu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca z Właścicielem umowę w ramach Sklepu.
 7. Konto Klienta – prowadzony dla Klienta przez Właściciela pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego transakcjach, zamówieniach i innych działaniach w ramach Sklepu.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, który określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
 10. Produkt – produkty fizyczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Umowa Sprzedaży – Usługa Elektroniczna, umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu Właścicielem i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 13. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 14. Umowa zawarta na odległość – Usługa Elektroniczna, umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Umowa Sprzedaży, Formularz Kontaktowy, Newsletter, Konto Klienta).
 16. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny na stronach Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie zapytania o Produktach i usługach Sprzedawcy po podaniu adresu email oraz zapoznaniu się z Polityką prywatności.
 17. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach Sprzedawcy, dostępna dla wszystkich zapisanych Użytkowników.

 

 III.              Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

  a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

  b) dostęp do sieci Internet;

  c) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;

  d) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

 3. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Właściciel informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://ekotelhurtownia.pl/ i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

 

IV.                 Konto Klienta - Rejestracja i Logowanie
 

 1. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji 
  i utrzymywaniu Konta Klienta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. 
 2. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, hasło,  imię, nazwisko, firmę oraz adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) , telefon, e-mail, za pomocą formularza.
 3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić po zalogowaniu się na Konto Klienta i wybranie zakładki „ZMIANA HASŁA”, a następnie wskazanie nowego hasła i kolejno potwierdzeniu nowego hasła.
 4. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 5. Złożenie zamówienia w Sklepie nie wymaga rejestracji i założenia Konta Klienta.
 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

  a) dostępu do historii zamówień;

  b) otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

  c) informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

  d) dokonania zamówienia Produktu,

  e) zmiany swoich danych;

  f) zmiany swojego hasła;

  g) sprawdzenia swojego zamówienia;

 9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji ze wskazaniem loginu oraz hasła.
 10. Po odebraniu maila z potwierdzeniem rejestracji konta, Klient może zalogować się do systemu.

 

V.               Realizacja zamówień


 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
 2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 3. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. 
 8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

  a) wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

  b) podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

  c) wybór formy dostawy i płatności;

  d) zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

  e) wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

  f) zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

 10. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 11. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:

  a) wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ekotelhurtownia.pl;

  b) telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.: 505-25-73-53, 508-95-58-37.

 12. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 11, pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email lub zapoznania się z Regulaminem umieszczonym na stronie internetowej Sklepu http://ekotelhurtownia.pl/
 13. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 11, powinien podać:

  a) nazwę, rozmiar i ilość produktów;

  b) imię i nazwisko odbiorcy;

  c) dokładny adres dostawy;

  d) numer telefonu kontaktowego;

  e) adres e-mail zamawiającego.

 14. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 15. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

  a) dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu; 

  b) opis produktu;

  c) jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

  d) cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

  e) formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

  f) sposób płatności;

  g) informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;

  h) informację o prawie do rękojmi;

  i) w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

  a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (np. brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),

  b) nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

    

VI.              Forma płatności


 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

  a) Płatność przelewem na rachunek bankowy;

  b) Płatność za pobraniem;

  c) Płatność przy odbiorze.

 2. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

 

VII.            Ceny

 

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie internetowej Sklepu http://ekotelhurtownia.pl, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

VIII.          Dostawa


 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:

  a) Kurier DPD

  b) Siódemka

  c) Peakaes

  d) Raben

  e) UPS

  f) K-EX

  g) DHL

  h) Transport własny

 2. Paczki do 30 kg zamówione do godziny 13 wysyłane są tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 14, wysyłane są następnego dnia roboczego. Wysyłki paletowe zamówione do godziny 11, wysyłane są tego samego dnia. Zamówienia po godzinie 11 wysyłane są następnego dnia roboczego. 
 3. W razie, gdy termin dostawy przekroczy 30 dni Klient ma prawo do wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego czasu, nie krótszego jednak niż 7 dni. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy.
 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 

 

IX.              Usługa Newslettera


 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu drogą mailową informacji dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny na podstawie wyrażonej zgody.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu sklep@ekotelhurtownia.pl lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

 

X.               Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania Produktów. Odstąpienie następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy w formie oświadczenia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem pocztą tradycyjną na adres firma EKOTEL Jankowiak sp. k., ul. Gdyńska 32, 62-004 Czerwonak, lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@ekotelhurtownia.pl.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu  znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Ważność odstąpienia od umowy nie zależy od skorzystania z przedstawionego przez Sprzedawcę wzoru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma EKOTEL Jankowiak sp. k., 62-004 Czerwonak ul. Gdyńska 32.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

  a) o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zamówienie indywidualne określające długość kabla);

  b) świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  c) świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  d) świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

 

XI.              Prawo Konsumenta do reklamacji (rękojmia, gwarancja)


 1. Produkty oferowane przez Sklep na stronie internetowej http://ekotelhurtownia.pl/, objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową (rękojmia). 
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

  a) listownie na adres: EKOTEL Jankowiak sp.k. ul. Gdyńska 32, 62-004 Czerwonak,

  b) email na adres: sklep@ekotelhurtownia.pl,

  c) telefonicznie, w godzinach pracy obsługi sklepu dzwoniąc pod numer telefonu pod nr telefonu 505-25-73-53, 508-95-58-37.

 5. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. Wzory formularzy stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
 6. Sklep ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 7. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.6, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.
 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji
 9. Sprzedawca powinien w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunąć. 
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wady, usunięcia wady (naprawa), obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 12. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać reklamację w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę. 
 13. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.
 15. Uszkodzenia mechaniczne- jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 16. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 17. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
 18. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

  

XII.            Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsument

 

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

  a) Usług świadczonych drogą elektroniczną

  b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

  c) Reklamacji (rękojmi)

  w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców. 

 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafach, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. 
 5. Wzory formularzy stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

XIII.          Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.


 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  

XIV.          Własność intelektualna, prawa autorskie

 

 1. Produkty fizyczne dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub osób trzecich.
 2. Klient lub Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 4. Klient lub Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.
 5. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie lub publikowane na stronie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub osób trzecich. 

 

XV.           Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów i Użytkowników

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta lub Użytkownika jest Właściciel, tj.  EKOTEL Jankowiak sp. k, ul. Gdyńska 32, 62-004 Czerwonak, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@ekotelhurtownia.pl, pod nr telefonu 505-25-73-53, 508-95-58-37 lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www.
 2. Dane Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w następujących celach:

  1) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

  odrębnie dla celu: świadczenia usługi newsletter,

  2) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem,

  3) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

  a) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje Użytkowników Sklepu Internetowego,

  b) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad Użytkownikami oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,

  c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń. 
   
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień i świadczenia innych usług przez Sklep, zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: TUTAJ, oraz w Polityce plików cookies znajdującą się pod adresem: https://ekotelhurtownia.pl/polityka-cookies.html

 

 XVI.          Pozostałe


 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://ekotelhurtownia.pl/.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. 
 6. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 7. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela. 
 8. Załączniki do Regulaminu:

 

1) ZAŁĄCZNIK nr 1 – Polityka prywatności

2) ZAŁĄCZNIK nr 2 – Polityka plików cookies

3) ZAŁĄCZNIK nr 3 - Wzór formularza reklamacyjnego dla konsumenta

4) ZAŁĄCZNIK nr 4 - Wzór formularza reklamacyjnego dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta

5) ZAŁĄCZNIK nr 5 - Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość dla konsumenta

6) ZAŁĄCZNIK nr 6 - Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2022